adidas King of the Road 2013

SOLD OUT!

อาดิดาส คิง ออฟ เดอะ โรด คือ หนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การแข่งขันชิงแชมป์วิ่ง ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการแข่งขันจะเกิดขึ้นใน 5 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ ซึ่งจะเป็นการแข่งขันวิ่งต่อเนื่อง มีระยะทางรวมกัน 84 กิโลเมตร หรือเทียบเท่า 2 รอบมาราธอน อาดิดาส คิง ออฟ เดอะ โรด ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ด้วยมาตรฐานการจัดการแข่งขันระดับสากล บนเส้นทางการแข่งขันที่จะเป็นทัศนียภาพในรูปแบบใหม่ ให้ผู้ที่รักในการวิ่ง ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าของสนามบินสุวรรณภูมิ และเส้นทางวิ่งเลียบไปกับรันเวย์ ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ให้กับการแข่งขันครั้งนี้เป็นหนึ่งในที่สุด ของประเทศไทย ที่น้อยคนจะได้สัมผัส